Park Vista
Students in Class
Students Reading

Cheche

Evenman

Videyo

 • Posted: October 1, 2018

  Choice and Career Fair - October 16

 • Posted: November 10, 2017

  District Honors Veterans

 • Posted: September 29, 2017

  Keeping Our Student Athletes Healthy & Strong

 • Posted: September 28, 2017

  Keeping Our Student Athletes Healthy & Strong

SDPBC Logo

Misyon

Distri Lekòl Rejyon Palm Beach angaje li pou bay yon edikasyon global ekselan ak ekite pou ekipe chak etidyan pou atenn maksimòm potansyèl avèk yon estaf byen prepare pou devlope konesans, kapasite ak prensip moral ki nesesè pou fòme bon sitwayen responsab ak travayè k ap pwodui.
Search
The School District of Palm Beach County
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA